Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”
O związku

Uprzejmie informujemy, że

 Biuro Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”

 w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) będzie nieczynne

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o załatwianie spraw w innym terminie.

 _____________________________________

 

 Informacja dla mieszkańców

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" informuje, że ogólne zasady opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Wpłaty należy dokonywać zgodnie ze złożoną deklaracją na dotychczasowe numery kont tak, jak w roku 2016.

 

Obowiązek dostarczenia  harmonogramu odbioru odpadów mają Firmy wywozowe, a ponadto dostępne są na stronach internetowych Gmin oraz Związku.

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów –SELEKT” informuje, że przy dokonywaniu wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy kierować się  następującymi zasadami:

- Wpłacającym musi być osoba, która złożyła deklarację.

- W opisie wpłaty należy określić jakiego okresu dotyczy wpłata np. w roku 2017:

 • opłata za miesiąc styczeń 2017
 • opłata za miesiąc 01 2017
 • opłata za miesiące styczeń-marzec 2017
 • opłata za  okres od stycznia do marca 2017
 • opłata za  01, 02, 03, 2017
 • opłata od 01-03 2017
 • opłata za rok 2017

- Opłatę uiszcza się z dołu, do końca każdego miesiąca kalendarzowego w kwocie wynikającej ze złożonej  deklaracji.

Dziękujemy za zastosowanie się do wyżej wymienionych zasad.

Informujemy również, że osoby które zagubiły lub nie pamiętają indywidualnych numerów kont, na które kierować należy opłaty, wiedzę tę mogą uzupełnić kontaktując się z Urzędem w swojej Gminie lub Związkiem Międzygminnym „CZO-SELEKT" w Czempiniu.

ZM „CZO-SELEKT" Czempiń - tel. 61 2826303, 61 2823358, e-mail: czo.selekt@czempin.pl

                                                                    --------------------------------------

UWAGA WŁAŚCICIELE DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNO-WYKOCZYNKOWYCH

Informacja w zakresie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajduje się w zakładce AKTUALNOŚCI. Prosimy o zapoznanie się z treścią.

                                                                 -------------------------------------------

 

Zapraszamy do kontaktu!

_______________________

 Godziny urzędowania biura Związku Międzygminnego

„Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT”:

poniedziałek: 700 - 1600

wtorek do czwartku: 700 - 1500

piątek 700 - 1400

_______________________

 

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

Zadaniem Związku Międzyminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenach gmin tworzących Związek w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności polegające na:

 • zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji wspólnych z uczestnikami Związku instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • organizowaniu selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałaniu z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,
 • inicjowaniu wprowadzenia przez uczestników Związku jednolitych zasad utrzymania porządku i czystości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 • prowadzeniu działalności edukacyjnej i szkoleniowej w powyższym zakresie.

Zadaniem Związku jest wykonywanie obowiązków gmin tworzących Związek w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT
ul. Kościańskie Przedmieście 2 B, 64-020 Czempiń, pow. kościański, woj. wielkopolskie
tel.: +48.61 28 26 303; +48.61 28 23 358, fax: +48.612826303, email: czo.selekt@czempin.pl, http://www.selekt.czempin.pl
NIP: 6981716272, Regon: 411565209
Nr konta bankowego 12 8682 1030 0002 0633 2000 0010
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: zeroCMS