Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”
Aktualności
2016-07-28 WFOŚiGW dofinansuje nasz projekt ekologiczny   Co rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie edukacji ekologicznej. W 2016 r.   Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” przygotował złożył i 3 projekty o tematyce ekologicznej.   Po kilkumiesięcznym oczekiwaniu,     dniu 23 maja 2016 r. Zarząd Funduszu   rozpatrzył listy wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z    edukacji ekologicznej w zakresie publikacji, wydawnictw, szkoleń, konkursów, olimpiad, seminariów, konferencji, warsztatów, sympozjów – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki niskiej emisji, segrega czytaj całość
2016-01-25 DOMKI REKREACYJNE ORAZ NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE                                Zgodnie z Uchwałą Nr 23/V/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 9 grudnia 2015 roku, od stycznia 2016 r. obowiązuje ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Stawka opłaty rycza łtowej wynosi: - 120 zł za rok w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, - 170 zł za rok w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. Opłatę uiszcza się z góry za czytaj całość
2014-10-31 PODPISANIE UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNLANYCH (XII.2014-XII.2016) PODPISANIE UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNLANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OD GRUDNIA 2014 R. DO GRUDNIA 2016 R.   Dnia 30 października br. w siedzibie Biura Związku miało miejsce podpisanie umów na odbiór odpadów komunalnych z terenu poszczególnych gmin członkowskich, wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”. Umowy z przedsiębiorstwami wywozowymi, którzy zostali wyłonieni w drodze przetargów, zawarto na okres dwóch lat, od pierwszego grudnia 2014 roku do końca grudnia 2016 roku oraz od pierwszego stycznia 2015 roku do końca grudnia 2016 r. w przypadku gminy Tarnowo Podgórne. Podpisane umowy dotyczą gmin członkowskich: Czempiń, Granowo, Kamie czytaj całość

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT
ul. Kościańskie Przedmieście 2 B, 64-020 Czempiń, pow. kościański, woj. wielkopolskie
tel.: +48.61 28 26 303; +48.61 28 23 358, fax: +48.612826303, email: czo.selekt@czempin.pl, http://www.selekt.czempin.pl
NIP: 6981716272, Regon: 411565209
Nr konta bankowego 12 8682 1030 0002 0633 2000 0010
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: zeroCMS