Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”
NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
2013-06-12 SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W PIGUŁCE W związku z wdrożeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca wchodzi w życie tzw. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Narzuca on na gminy/związki międzygminne jako organizatorów nowego systemu szereg obowiązków. Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" działa na terenie 21 gmin członkowskich i przejął ich wszelkie kompetencje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Gminy wchodzące w skład ZM "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" to: Brodnica, Czempiń, Dolsk, Dopiewo, Granowo, Grodzisk Wlkp., Kamieniec, Kaźmierz, Komorniki, Kościan Gmina, Kościan Miasto, Luboń, Mosina, Opalenica, Puszczykowo, Rakoniewice, Rokietnica, Stęszew, Tarno czytaj całość
2013-02-12 Dodatkowa informacja na temat wypełniania deklaracji oraz druk deklaracji DODATKOWA INFORMACJA DLA WYPEŁNIAJĄCEGO DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  KIEDY SKŁADA SIĘ KOLEJNĄ DEKLARACJĘ?   Kolejną deklarację należy złożyć w przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji (tzw. Korekta deklaracji) np. zmiany osób zamieszkałych lub zmiany ilości i rodzaju pojemników w przypadku firm, instytucji itp.   Do deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty z podaniem daty od kiedy obowiązuje zmiana (poniżej druk uzasadnienia przyczyn korekty   do pobrania) ADRES NIERUCHOMOŚCI: W miejscu przeznaczonym na wpisanie adresu nieruchomości, z której odbierane będą odpady komunalne wpisuje się adres nieruchomości czytaj całość
2013-01-16 Odpady komunalne w nowym systemie (4)   Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku w sposób rewolucyjny przebudowała zadania gmin z zakresie postępowania z odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowymi przepisami to gmina lub związek, przejmuje obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na swoim terenie, czyli mówiąc potocznie staje się właścicielem strumienia odpadów. Jednym z istotniejszych obowiązków gminy - związku jest utworzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanych potocznie PSZOK-ami. Zadaniem punktów będzie zbieranie określonych rodzajów odp czytaj całość
2013-01-16 Odpady komunalne w nowym systemie (3)     Co dzieje się z odpadami komunalnymi? Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku zmieszane odpady komunalne muszą trafiać do zakładów przetwarzania. W różnych mediach można usłyszeć lub przeczytać wiele informacji dotyczących nowych rozwiązań, które mają pomóc stworzyć gminom lub ich związkom nowoczesny, korzystny dla naszego naturalnego środowiska, system gospodarowania odpadami. W tym celu Ministerstwo Ochrony Środowiska stworzyło nawet specjalną stronę internetową www.naszesmieci.pl , na której wyjaśnia zasady nowego systemu. Nasz cykl, który inaugurujemy tym artykułem ma pozwolić Państwu na poznanie i mamy nadzieję na zrozumieni czytaj całość
Nowy system odbioru odpadów (2) 2012-11-19 Nowy system odbioru odpadów (2)   Dlaczego  powstały Związki Międzygminne? Rozwój społeczno-gospodarczy po 1989 roku i wymagania będące konsekwencją akcesji Polski do Unii Europejskiej stworzyły bazę do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego na wszystkich szczeblach administracji. Gospodarka odpadami komunalnymi, jako istotny element tej polityki również podlega coraz nowocześniejszym regulacjom prawnym, które nakładają nowe obowiązki także na samorządy.  Odpowiedzią na te nowe wymagania  jest koncepcja wspólnego działania wielkopolskich gmin skupionych wokół Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Dla gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadó czytaj całość
Odpady komunalne w nowym systemie (1) 2012-10-10 Odpady komunalne w nowym systemie (1)   NAJWAŻNIEJSZE  ZMIANY  W  ODPADACH  KOMUNALNYCH:  Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza  ogromne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. Zmiany te dotykają wszystkie podmioty mające „interes" związany z postepowaniem z tego rodzaju odpadami, a więc gminę, (w przypadku naszej, będącej uczestnikiem Związku Międzygminnego, również i  sam Związek), mieszkańców, firmy wytwarzające odpady komunalne oraz przedsiębiorców odbierających odpady od mieszkańców. Najważniejsze zmiany, jakie czekają nas, mieszkańców to: - zastąpienie funkcjonujących umów z firmami wywozowymi  przez opłatę wno czytaj całość

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT
ul. Kościańskie Przedmieście 2 B, 64-020 Czempiń, pow. kościański, woj. wielkopolskie
tel.: +48.61 28 26 303; +48.61 28 23 358, fax: +48.612826303, email: czo.selekt@czempin.pl, http://www.selekt.czempin.pl
NIP: 6981716272, Regon: 411565209
Nr konta bankowego 12 8682 1030 0002 0633 2000 0010
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: zeroCMS