Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”
Kontakt z firmami wywozowymi
2013-07-16 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH   Zwracamy uwagę, iż należy wyraźnie oddzielić odpady komunalne od poprodukcyjnych, które powstają w wyniku prowadzonej działalności. Jest to istotna zmiana, wynikająca z zapisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  Zgodnie z jej założeniami odpady komunalne to: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynn czytaj całość
2013-07-15   Adresy kontaktowe i numer y telefonów do firm świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych gmin zostały zamieszczone w zakładce BIP (Biuletyn Informacji Publicznej)  --> Podmioty odbierające odpady komunalne.   czytaj całość

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT
ul. Kościańskie Przedmieście 2 B, 64-020 Czempiń, pow. kościański, woj. wielkopolskie
tel.: +48.61 28 26 303; +48.61 28 23 358, fax: +48.612826303, email: czo.selekt@czempin.pl, http://www.selekt.czempin.pl
NIP: 6981716272, Regon: 411565209
Nr konta bankowego 12 8682 1030 0002 0633 2000 0010
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: zeroCMS