Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”
Edukacja ekologiczna
Ekolekcje w szkole w Bonikowie 2017-07-06 Ekolekcje w szkole w Bonikowie W dniu 8 czerwca 2017 r. pracownicy Związku Międzygminnego „CZO-SELEKT” zostali zaproszeni przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Bonikowie do przeprowadzenia ekolekcji. Wychowankowie szkoły obchodzili Dzień Ziemi. Z zaciekawieniem obejrzeli i wysłuchali prezentacji przygotowanej przez pracownika Związku, w której   przybliżone zostały im zadania Związku i   dowiedzieli się jak funkcjonuje system zagospodarowania odpadów na terenie gminy. Dzieci z klas I-III chętnie odpowiadały na pytania prelegentki, wykazując się dużą wiedzą w temacie segregacji odpadów komunalnych. U czniów odwiedziła maskotka związkowa – żabka, która poczęstowała uczestników łakociami. Wykonano pamiątkowe z czytaj całość
2016-09-30 EDUEKO   Jesienią 2016 r. rusza  przedsięwzięcie pn: Projekt ekologiczny -  „EDUEKO” – lekcje o tematyce ekologicznej w placówkach szkolnych i konkurs na tworzenie/ozdabianie pojemników na odpady – na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu. Projekt ten jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.   Konkurs skierowany jest zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, jak i uczniów gimnazjów. Pierwsza część polega   na przeprowadzeniu przez nauczycieli lekcji o tematyce ekologicznej w placówkach oświa czytaj całość
Edukacja przedszkolna w 2016 r. 2016-09-01 Edukacja przedszkolna w 2016 r. W ramach  edukacji ekologicznej Związek Międzygminny „CZO-Selekt” prowadzi zajęcia w placówkach szkolnych. W maju i czerwcu tego roku   odwiedziliśmy przedszkola w Czempiniu i Kościanie. Dzieci z dużym zaciekawieniem wzięły udział w spotkaniach przybliżających zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, uwzględniające gospodarkę odpadami. Dowiedziały się: czym zajmuje się Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów- Selekt”, co to jest ekologia i jak chronić naszą planetę. Zapoznały się z tematem dotyczącym segregacji, Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów tzw. PSZOK, „drogi odpadów”, czyli procesu postępowania z odpadami od momentu czytaj całość
2014-09-01 2014 r. Festyny ekologiczne Pracownicy Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT" brali udział w festynach o tematyce ekologicznej.  W ramach działań edukacyjnych przygotowano stoisko z licznymi konkursami dla dzieci i młodzieży dotyczące prawidłowej segregacji odpadów, sposobów postępowania z odpadami komunalnymi od momentu wyrzucenia ich do kosza do zagospodarowania na Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz pytań związanych z ekologią i przyrodą. Dla młodszych dzieci przygotowano kolorowanki, krzyżówki i rebusy. Każde dziecko nagradzano upominkiem. Dzieci wykazywały się dużą wiedzą, ochoczo odpowiadając na pytania i rozwiązując zadania tematyczne. Na stoisku można czytaj całość
2014-09-01 2014 r.Z wizytą w przedszkolu Pracownik Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na zaproszenie dyrekcji Przedszkola Samorządowego w Czempiniu odwiedził przedszkolaki. To od najmłodszych lat kształtuje się światopogląd, dlatego też tak ważne są spotkania  i rozmowy pozwalające dzieciom lepiej zrozumieć otaczający je świat. Podczas spotkań dzieci wysłuchały pogadanki na temat tego jak należy postępować, aby chronić naszą planetę. Chętnie odpowiadały na pytania dotyczące zasad postępowania podczas kontaktu z przyrodą, ograniczania zużycia wody, ochrony zwierząt. Dowiedziały się o alternatywnych źródłach energii, poznały „drogę odpadów”, czyli proces postępowania od momentu wyrzucenia do kosza do przek czytaj całość

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT
ul. Kościańskie Przedmieście 2 B, 64-020 Czempiń, pow. kościański, woj. wielkopolskie
tel.: +48.61 28 26 303; +48.61 28 23 358, fax: +48.612826303, email: czo.selekt@czempin.pl, http://www.selekt.czempin.pl
NIP: 6981716272, Regon: 411565209
Nr konta bankowego 12 8682 1030 0002 0633 2000 0010
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: zeroCMS