Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” - O związku
O związku
O związku

 Informacja dla mieszkańców

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" informuje, że zasady opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Wpłaty należy dokonywać zgodnie ze złożoną deklaracją na dotychczasowe numery kont tak, jak w roku 2014. Obowiązek dostarczenia  harmonogramu odbioru odpadów mają Firmy wywozowe, a ponadto dostępne są na stronach internetowych Gmin oraz Związku.

Przy okazji informujemy też, że osoby które zagubiły lub nie pamiętają indywidualnych numerów kont, na które kierować należy opłaty, wiedzę tę mogą uzupełnić kontaktując się z Urzędem w swojej Gminie lub Związkiem Międzygminnym „CZO-SELEKT" w Czempiniu.

ZM „CZO-SELEKT" Czempiń - tel. 61 2826303, 61 2823358, e-mail: czo.selekt@czempin.pl

Zapraszamy do kontaktu!

_______________________

 Godziny urzędowania biura Związku Międzygminnego

„Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT”:

poniedziałek: 700 - 1600

wtorek do czwartku: 700 - 1500

piątek 700 - 1400

_______________________

Aktualne terminy wywozu naniesione zostały w ZAKŁADCE HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2015 R.

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY DOLSK !!!

 

Zmiana terminu wywozu odpadów komunalnych z terenu wiosek Mełpin, Lubiatowo, Lubiatówko, Gajewo, Pokrzywnica, Brzednia, Mszczyczyn w gminie Dolsk.   

Wywóz odpadów  zmieszanych oraz  segregowanych przypadający na dzień 01 czerwca 2015 r. zostaje przesunięty na dzień 30 maja br. tj. sobota 

Przepraszamy za zaistniałą sytuację. 

___________________

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

Zadaniem Związku Międzyminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenach gmin tworzących Związek w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności polegające na:

  • zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji wspólnych z uczestnikami Związku instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  • organizowaniu selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałaniu z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,
  • inicjowaniu wprowadzenia przez uczestników Związku jednolitych zasad utrzymania porządku i czystości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
  • prowadzeniu działalności edukacyjnej i szkoleniowej w powyższym zakresie.

Zadaniem Związku jest wykonywanie obowiązków gmin tworzących Związek w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT
ul. Kościańskie Przedmieście 2 B, 64-020 Czempiń, pow. kościański, woj. wielkopolskie
tel.: +48.61 28 26 303; +48.61 28 23 358, fax: +48.612826303, email: czo.selekt@czempin.pl, http://www.selekt.czempin.pl
NIP: 6981716272, Regon: 411565209
Nr konta bankowego 12 8682 1030 0002 0633 2000 0010
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: zeroCMS