Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” - O związku
O związku
O związku

 - zycenia_gwiazdka.jpg

 

______

Godziny urzędowania biura Związku Międzygminnego

„Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT”:

poniedziałek: 700 - 1600

wtorek do czwartku: 700 - 1500

piątek 700 - 1400

________________________

 UWAGA MIESZKAŃCY GMINY KOMORNIKI I MIASTA MOSINY !!!

ZMIANIE ULEGŁ HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH  ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH  (dotyczy tylko gminy Komorniki) w MIESIĄCU GRUDNIU 2014 R.

Aktualne terminy wywozu naniesione zostały w ZAKŁADCE HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2015 R.

___________________________

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

Zadaniem Związku Międzyminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenach gmin tworzących Związek w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności polegające na:

  • zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji wspólnych z uczestnikami Związku instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  • organizowaniu selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałaniu z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,
  • inicjowaniu wprowadzenia przez uczestników Związku jednolitych zasad utrzymania porządku i czystości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
  • prowadzeniu działalności edukacyjnej i szkoleniowej w powyższym zakresie.

Zadaniem Związku jest wykonywanie obowiązków gmin tworzących Związek w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT
ul. Kościańskie Przedmieście 2 B, 64-020 Czempiń, pow. kościański, woj. wielkopolskie
tel.: +48.61 28 26 303; +48.61 28 23 358, fax: +48.612826303, email: czo.selekt@czempin.pl, http://www.selekt.czempin.pl
NIP: 6981716272, Regon: 411565209
Nr konta bankowego 12 8682 1030 0002 0633 2000 0010
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: zeroCMS