Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”
Płatności

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów –SELEKT” informuje, że przy dokonywaniu wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy kierować się  następującymi zasadami:

- Wpłacającym musi być osoba, która złożyła deklarację.

- W opisie wpłaty należy określić jakiego okresu dotyczy wpłata np. w roku 2015:

  • opłata za miesiąc styczeń 2015
  • opłata za miesiąc 01 2015
  • opłata za miesiące styczeń-marzec 2015
  • opłata za  okres od stycznia do marca 2015
  • opłata za  01, 02, 03, 2015
  • opłata od 01-03 2015
  • opłata za rok 2015

- Opłatę uiszcza się z dołu, do końca każdego miesiąca kalendarzowego w kwocie wynikającej ze złożonej  deklaracji, na indywidualny numer konta. Prosimy o niedokonywanie wpłat na ogólny rachunek bankowy Związku.

Dziękujemy za zastosowanie się do wyżej wymienionych zasad.

Informujemy również, że osoby które zagubiły lub nie pamiętają indywidualnych numerów kont, na które kierować należy opłaty, wiedzę tę mogą uzupełnić kontaktując się z Urzędem w swojej Gminie lub Związkiem Międzygminnym „CZO-SELEKT" w Czempiniu  tel. 61 2826303, 61 2823358, e-mail: czo.selekt@czempin.pl

Druki do pobrania:

Wniosek o przeksięgowanie wpłaty    - pdf_do_pobrania.jpg

Wniosek o zarachowanie nadpłaty     - pdf_do_pobrania.jpg

Wniosek o zwrot wpłaty                    - pdf_do_pobrania.jpg

_________________________________

Zgodnie z art. 15 pkt. 6 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Związek Międzygminny "centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT informuje, iż nie jest podatnikiem VAT. W związku z powyższym nie jest zobowiązany do wystawienia faktur VAT. Podstawę do rozliczenia kosztów stanowi oryginał dowodu wpłaty i kopia deklaracji.

 Do każdej nieruchomości przypisany jest indywidualny numer konta bankowego. Zostanie on dostarczony w możliwie jak najszybszym terminie przez osoby upoważnione przez Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT". Numer konta PL XX 8682 1030 8888 XXXX XXXX XXXX, [BANK SPÓŁDZIELCZY W PONIECU oddział Czempiń]

gdzie 'X' oznacza cyfry indywidualnego rachunku bankowego

(UWAGA: podczas wypełniania blankietu liter PL nie wpisuje się).

Prosimy nie dokonywać wpłat na ogólne numery kont bankowych Związku i Gmin Członkowskich.

____________________________

Informacje dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT
ul. Kościańskie Przedmieście 2 B, 64-020 Czempiń, pow. kościański, woj. wielkopolskie
tel.: +48.61 28 26 303; +48.61 28 23 358, fax: +48.612826303, email: czo.selekt@czempin.pl, http://www.selekt.czempin.pl
NIP: 6981716272, Regon: 411565209
Nr konta bankowego 12 8682 1030 0002 0633 2000 0010
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: zeroCMS